Trykk på plusstegnet (+) for å vise størrelse og pris på tomtene. De grønne feltene er ledig og de røde er solgt.

42/536

Areal: 941 m2
Pris på forespørsel

42/535

Areal: 983 m2
Pris på forespørsel

42/519

Areal: 1072 m2
Pris på forespørsel

42/515

Areal: 1108 m2
Pris på forespørsel

 • 42/536

  Areal: 941 m2
  Pris på forespørsel

 • 42/535

  Areal: 983 m2
  Pris på forespørsel

 • 42/519

  Areal: 1072 m2
  Pris på forespørsel

 • 42/515

  Areal: 1108 m2
  Pris på forespørsel

Arealet kan avvike noe grunnet oppmålingstekniske forhold